Система описания химических формул для WEB.

Пиперидины

Поиск химических веществ по названиям или формулам.
Справочник содержит названия веществ и описания химических формул (в т.ч. структурные формулы и скелетные формулы).

Введите часть названия или формулу для поиска:
Языки: | | | Применить к найденному
Выбрана категория: Пиперидины
Общее число найденных записей: 183. Показано записей: 20.

81. Касопитант

Брутто-формула: C30H35F7N4O2 CAS# 414910-27-3
Названия
Русский:
Касопитант
;
English:
(2R,4S)-4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-N-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)-N-methyl-1-piperidinecarboxamide(IUPAC)
;
1-Piperidinecarboxamide, 4-(4-acetyl-1-piperazinyl)-N-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)-N-methyl-, (2R,4S)-(CAS)
;
Casopitant [Wiki]
;
GW-679769
;
Rezonic
;
Zunrisa
;
N`/<|w\\|`//<|F>`\`||<`\>/>`\`|<`\wN`/`\`|N</\|>`\`|O|`/>/\|\|O`|/N<`|>\<|w>/`||/<`|<-F><`-F>`|F>\\|<`//`\>\<_q4F><_p4F>\F
F`|<-F><`-F>`|/`||</<_q4F><_p4F>/F>`\`//<|\\>`\<`/>`|wN</>`\`/O/`|N`\<`/w`\`/||<`/F>\//`|`\`|>`|/<\|`/>`|wN`\`|/N<\|`/>`|`\O\/
H3C/<`\\O>-N/-\N<`/`-`\>_(A0,w-)|\<_(A120,w+)\\<-CH3>`/`=<`/F>`\//->/N<`|`\`/>\|O`|/N<`|CH3>\<|wCH3>/`||/<`|CF3>\\|<`//`\>\CF3

82. 4-Хлоризобутирилфентанил

Брутто-формула: C23H29ClN2O CAS# 244195-34-4
Названия
Русский:
4-Хлоризобутирилфентанил
;
пара-Хлоризобутирилфентанил
;
English:
4-Chloroisobutyrylfentanyl [Wiki]
;
4-Cl-iBF
;
4-Clibf
;
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide(IUPAC)
;
N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide(IUPAC)
;
Para-chloroisobutyryl fentanyl
;
Propanamide, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-(CAS)
;
p-Clibf
;
para-Chloroisobutyrylfentanyl
;
|`//`\`||/\\/\/N\/`|<`\`/|>/N<`|/O`/`\<`|>`/>\||\//<\Cl>`|`\\`/
Cl|\\|`//`<`\`||/>|N<`/|O`|`\<`|>`/>\|\/N<`|`\`/>\/\//\||`/`\\`|
\</>|`/O/\N</\\/`||</Cl>`\`//|>|\|`/N<`\`|/>|`/|\||`/`\\`|//

83. Цинитаприд

Брутто-формула: C21H30N4O4 CAS# 66564-14-5
Названия
Русский:
Цинитаприд
;
English:
4-amino-N-[1-(cyclohex-3-en-1-ylmethyl)piperidin-4-yl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamide(IUPAC)
;
Cinitapride [Wiki]
;
Cintapro
;
Paxapride
;
Pemix
;
O^-|N^+`/O/\|\//<\O|\>`|<`\\`/|`/H2N>/`|O|\N<_(y.5)H>/`|/\N<|`/`\>/\|\//`|`\`/
\/O\||\<|NH2>//<\$pos(CU)N^+|O`|/O^->`|`\\<`/>`|`\O\/NH`|/`|`\N<`/|\>`|/\/`|`\\`/|
`-`\/=\`/\-N/-\<`/`-`\>-NH\<`//O>-//-</N^+<==O>`\O`^->\\<-NH2>`/`=<`\>`/O\`/H3C

84. Цизаприд

Брутто-формула: C23H29ClFN3O4 CAS# 260779-88-2
Названия
Русский:
Цизаприд [Wiki]
;
English:
(+/-)-Cisapride
;
4-Amino-5-chlor-N-{1-[3-(4-fluorphenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzolcarboxamid
;
4-Amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl}-2-methoxybenzamide(IUPAC)
;
4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl]-2-methoxybenzamide(IUPAC)
;
4-amino-5-chloro-N-[1-{3-[(4-fluorophenyl)oxy]propyl}-3-(methyloxy)piperidin-4-yl]-2-(methyloxy)benzamide
;
4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide
;
Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-(CAS)
;
Cisapride [Wiki]
;
EINECS:279-689-7
;
Prepulsid
;
Propulsid
;
|<\O|>`//`\<`/H2N>`||<`\Cl>/\\/`|O|\N<_(y.5)H>/\<|O\>/`|N<`\`/|>/\/\O/\\/`||</F>`\`//|
F|\\|`//<`\`||/>|O`/|`/|N`/|<`/O`\>\</`|`\>|NH`/`\O\|\\|<\Cl>`//<|NH2>`\`||<`\O`/>/

85. (+)-(R)-Cisapride

Брутто-формула: C23H29ClFN3O4 CAS# 86718-68-5
Названия
English:
(+)-(R)-Cisapride
;
(+)-Cisapride
;
4-Amino-5-chloro-N-{(3S,4R)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl}-2-methoxybenzamide(IUPAC)
;
4-Amino-5-chloro-N-{(3S,4R)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide
;
81098-60-4 [RN]
;
BIDD:GT0774
;
Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[(3S,4R)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-(CAS)
;
N`\`|/<`|wNH`\`|O|`/||`/<|Cl>`\\<`/H2N>`|//<`|O`\>\>\</wO\>|`/|\/\O/`||/\\</F>|`//`\
$ver(1)`//`\<`/Cl>`||<`\H2N>/\\</O`|CH3>|\|O`|/N<_(y-.5)H>\ww/<`|wO/CH3>\|N<`/`\`|>\/`|/O\||\//<\F>`|`\\`/

86. (-)-Cisapride

Брутто-формула: C23H29ClFN3O4
Названия
English:
(-)-Cisapride
;
4-Amino-5-chloro-N-{(3R,4S)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl}-2-methoxybenzamide(IUPAC)
;
4-Amino-5-chloro-N-{(3R,4S)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide
;
4-amino-5-chloro-N-[(3R,4S)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenzamide
;
Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[(3R,4S)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-(CAS)
;
N|`/`\<`/dHN|\O`\`/`\<`|O/>`//|<`/H2N>\\<|Cl>/`||>`|<`\dO`/>/\/\/\O/`||/\\</F>|`//`\
F|\\|`//<`\`||/>|O`/|`/|N`/|<`/dO`\>\</`|`\>|dNH`/`\O\|\\|<\Cl>`//<|NH2>`\`||<`\O`/>/

87. CJ-033466

Брутто-формула: C19H28ClN5O CAS# 519148-48-2
Названия
English:
5-Amino-6-chloro-2-methyl-N-[[1-(2-methylpropyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide
;
5-Amino-6-chloro-N-[(1-isobutyl-4-piperidinyl)methyl]-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide(IUPAC)
;
5-Amino-6-chloro-N-[(1-isobutylpiperidin-4-yl)methyl]-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide
;
5-amino-6-chloro-2-methyl-N-([1-(2-methylpropyl)piperidin-4-yl]methyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide
;
CJ-033466 [Wiki]
;
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxamide, 5-amino-6-chloro-2-methyl-N-[[1-(2-methylpropyl)-4-piperidinyl]methyl]-(CAS)
;
N`|_ppN_p<->_pp_p`/<|NH2>`\\<`/Cl>`|//<\>`|`\O\/NH`|/\/`|N<`\`/|>/`|<`\>/
N|_qqN_q<->_qq_q`\<`|NH2>`//<`\Cl>|\\</>|\O`\`/HN|`/`\`/|N<\/`|>`/|<`/>\

88. Клебоприд

Брутто-формула: C20H24ClN3O2 CAS# 55905-53-8
Названия
Русский:
Клебоприд
;
English:
4-Amino-N-(1-benzyl-4-piperidinyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide(IUPAC)
;
4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide(IUPAC)
;
Amicos
;
Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-(CAS)
;
Clanzol
;
Clast
;
Clebopride [Wiki]
;
Cleprid
;
EINECS:259-885-9
;
LAS-9273
;
Motilex
;
|<\O|>`//`\<`/H2N>`||<`\Cl>/\\/`|O|\N<_(y.5)H>/`|/\N<|`/`\>/\||\//`|`\\`/
`|//\||`/`\\`/|N\|`/<`\`|/>|NH`/`\O\|\\|<\Cl>`//<|NH2>`\`||<`\O`/>/

89. клокапрамин

Брутто-формула: C28H37ClN4O CAS# 47739-98-0
Названия
Русский:
клокапрамин
;
English:
1'-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl][1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide
;
1'-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1,4'-bipiperidine-4'-carboxamide(IUPAC)
;
3-Chloro-5-[3-(4-piperidino-4-carbamoylpiperidino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
;
3-chlorocarpipramine
;
CCP
;
Clocapramine [Wiki]
;
Clofekton
;
EINECS:209-103-7
;
Padrasen
;
[1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-(CAS)
;
-_p7_p7<_qq6_q6_qq6_q6_qq6>_p7N<_p7_p7<_p7>_qq6_q6_qq6<_p6Cl>_q6_qq6>|\|\N/\|<`/`\`|><-<//O>\NH2>|N\|`/`\`|/
`-_p7_p7<_qq6_q6<_p6Cl>_qq6_q6_qq6>_p7N<_p7_p7<_p7>_qq6_q6_qq6_q6_qq6>`|/\/N`|/\<|`/`\></N`|/\|`/`\>_(x.8,y1.1)|O`|/NH2

90. Клопамид

Брутто-формула: C14H20ClN3O3S CAS# 636-54-4
Названия
Русский:
Клопамид
;
цис-3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,6-диметил-1-пиперидинил)бензамид
;
English:
3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)benzamide
;
4-Chloro-N-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)-3-sulfamoylbenzamide(IUPAC)
;
4-Chloro-N-(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
;
4-Chloro-N-(2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamide
;
Adurix
;
Aquex
;
Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)-(CAS)
;
Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)-, cis-
;
Brinaldix
;
Clopamide [Wiki]
;
EINECS:211-261-7
;
NH2|S<_pp4O><_qq4O>|\||<`/`\\`|/`/`\Cl>\/O`/|HN\N/<`|>\|`/`\<`/>`|
N\<|>/`|`\`/<`\>|`/HN|\O`\`/|`//`\<`/Cl>`||</\\>`\S<`||O><`//O>`\H2N

91. кобиметиниб

Брутто-формула: C21H21F3IN3O2 CAS# 934660-93-2
Названия
Русский:
кобиметиниб
;
English:
Cobimetinib [Wiki]
;
Cotellic
;
GDC-0973
;
Methanone, [3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]phenyl][3-hydroxy-3-[(2S)-2-piperidinyl]-1-azetidinyl]-(CAS)
;
RG 7420
;
XL518
;
{3,4-Difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]phenyl}{3-hydroxy-3-[(2S)-2-piperidinyl]-1-azetidinyl}methanone(IUPAC)
;
|<\F>`//`\<`/I>`||/\\/NH`|/`|`\\`/<`\F>||<`/F>\/\|O`|/N_(a45)_q4<_q4_q4><_p4OH>_(a0)\/`|`\`/HN|`-dH
F\|\//`|</I>`\\`/|`/HN|`/|\\/<\F>`||</F>`\`/`\`|O|`/N_(a45)_q4<_q4_q4><_(a0)HO>_(a120)_q6_p6_p6_p6_p6NH_p6_(a0,w+)H

92. креноланиб

Брутто-формула: C26H29N5O2 CAS# 670220-88-9
Названия
Русский:
креноланиб
;
English:
1-(2-{5-[(3-Methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl}-8-quinolinyl)-4-piperidinamine(IUPAC)
;
1-(2-{5-[(3-methyloxetan-3-yl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl}quinolin-8-yl)piperidin-4-amine
;
1-[2-[5-[(3-methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine
;
4-Piperidinamine, 1-[2-[5-[(3-methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-(CAS)
;
Crenolanib [Wiki]
;
EX-A215
;
NH2`|/`|`\N<`/|\>`|//`|`\\`/|<\>`//N`\<`||/\\>`/N_(a54)_q_p6_pp6<_p6_pp6_p6_p6_qN_qq_q>_q6O_q6_p6_q4_p4O_p4_p4_q4
NH2|`/|\N</`|`\>|`//|\\/`|<`\>//N\<||`/`\\>/N_(a54)_q<_qN_qq_q>_pp6_p6<_pp6_p6_pp6>_q6O_q6_p6_p4_q4O_q4_q4_p4

93. Crotonylfentanyl

Брутто-формула: C23H28N2O CAS# 760930-59-4
Категории: Пиперидины
Названия
English:
(2E)-N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide(IUPAC)
;
(E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide(IUPAC)
;
2-Butenamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-, (2E)-(CAS)
;
Crotonylfentanyl [Wiki]
;
[2351929-52-5]
;
|`//`\`||/\\/\/N`|/\<|`/`\>/N<\||\//`|`\\`/>`|/O`/`\`||`\
|\\|`/O/\N</`||/\\|`//`\>|\|`/N<`\`|/>|`/|\\|`//`\`||/

94. циклометикаин

Брутто-формула: C22H33NO3 CAS# 139-62-8
Названия
Русский:
циклометикаин
;
English:
3-(2-Methyl-1-piperidinyl)propyl 4-(cyclohexyloxy)benzoate(IUPAC)
;
3-(2-Methylpiperidin-1-yl)propyl 4-(cyclohexyloxy)benzoate
;
3-(2-Methylpiperidino)propyl p-Cyclohexyloxybenzoate
;
3-(2-methylpiperidin-1-yl)propyl 4-cyclohexyloxybenzoate(IUPAC)
;
4-(Cyclohexyloxy)benzoic Acid 3-(2-Methyl-1-piperidinyl)propyl Ester
;
Benzoic acid, 4-(cyclohexyloxy)-, 3-(2-methyl-1-piperidinyl)propyl ester(CAS)
;
Cainasurfa
;
Cyclomethycaine [Wiki]
;
Surfacaine
;
Surfathesin
;
Topocaine
;
`|`\`/|\/\O/`||/\\<|`//`\>/`|O|\O/\/\N|<`/>\/`|`\`/
|`/`\`|/\/O`|//`|`\\<`/||\>`|`\O\/O`|/`|/N`|/\|`/<|>`\

95. Циклопентилфентанил

Брутто-формула: C25H32N2O CAS# 2088918-01-6
Категории: Пиперидины
Названия
Русский:
Циклопентилфентанил
;
English:
CP-F
;
Cyclopentanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-(CAS)
;
Cyclopentyl fentanyl
;
Cyclopentylfentanyl [Wiki]
;
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]cyclopentanecarboxamide(IUPAC)
;
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopentanecarboxamide(IUPAC)
;
|`//`\`||/\\/\/N\/`|<`\`/|>/N<\||\//`|`\\`/>`|/O`/`\_(a54)_q_q_q_q
-_p_p<_p_p>|`/O/\N</`||/\\|`//`\>|\|`/N<`\`|/>|`/|\||`/`\\`|//
`//`\`||/\\|\/\N/\|<`/`\`|>\N<|\||`/`\\`|//>/`|O|\_(a54)_q_q_q_q

96. Циклопропилфентанил

Брутто-формула: C23H28N2O CAS# 1169-68-2
Категории: Пиперидины
Названия
Русский:
Циклопропилфентанил
;
English:
Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-(CAS)
;
Cyclopropylfentanyl [Wiki]
;
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]cyclopropanecarboxamide(IUPAC)
;
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide(IUPAC)
;
`/`=`\//-\\-\-N/-\<`/`-`\>-N<\`//\=/`\\`->/<=O>`\_(a30)_q3_q3
`//`\`||/\\|\/\N/\|<`/`\`|>\N<|\||`/`\\`|//>/`|O|\_(a30)_q3_q3
-_p3<_p3>|`/O/\N</\\/`||`\`//|>|\|`/N<`\`|/>|`/|\\|`//`\`||/

97. Ципрогептадин

Брутто-формула: C21H21N CAS# 129-03-3
Названия
Русский:
Ципрогептадин
;
English:
1-Methyl 1-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptenylidene)piperidine
;
1-Methyl-4-(5-dibenzo[a,e]cycloheptatrienylidene)piperidine
;
1-methyl-4-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaenylidene)piperidine
;
4-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-1-methylpiperidine(IUPAC)
;
4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine
;
4-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene-1-methyl-piperidine
;
5-(1-Methylpiperidylidene-4)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
;
Ciprovit
;
Cyproheptadine [Wiki]
;
Dronactin
;
EINECS:204-928-9
;
Eiproheptadine
;
Periactin
;
Periactinol
;
Reactin
;
=_p7_p7<_qq6_q6_qq6_q6_qq6>_p7<||\|`/N<|>`\`|/>_p7_p7<_p7>_qq6_q6_qq6_q6_qq6
||_p7_p7_q6_qq6_q6_qq6_q6_q6_p7<_p7_p7_q6_qq6_q6_qq6_q6_q6_p7>`=`\`-`/N<\-/>`-H3C

98. дакурония бромид

Брутто-формула: C33H58Br2N2O3 CAS# 27115-86-2
Названия
Русский:
дакурония бромид
;
English:
(2β,3α,5α,16β,17β)-3-(acetyloxy)-17-hydroxy-2,16-bis(1-methylpiperidinium-1-yl)androstane dibromide
;
(2β,3α,5α,16β,17β)-3-Acetoxy-17-hydroxy-2,16-bis(1-methyl-1-piperidiniumyl)androstane dibromide(IUPAC)
;
(2β,3α,5α,16β,17β)-3-Acetoxy-17-hydroxy-2,16-bis(1-methylpiperidinium-1-yl)androstane dibromide
;
1,1'-((2b,3a,5a,16b,17b)-3-(Acetyloxy)-17-hydroxyandrostane-2,16-diyl)bis(1-methylperidinium)dibromide
;
Androstane-3,17-diol, 2,16-bis(1-methyl-1-piperidiniumyl)-, bromide, 3-acetate, (2β,3α,5α,16β,17β)- (1:2)(CAS)
;
Dacuronium bromide [Wiki]
;
EINECS:248-233-9
;
NB-68
;
`\`/|`/`\`/<`\wN^+<_(y-$32,x1.5,N0)Br^->_(A180)`\/-\`/_(A120)>|<`/dO|\O`\`/>\/<|dH><`|`|w>\/`|<`\|dH><`|wH>/`|<`|w>_p<_(a-54,w+)OH>_p<_p_p|dH>-N^+`|/\|`/`\<_(A120)>_(x$32,y1.5,N0)Br^-
$ver(1)`/w`\<`/dO|\O`\`/>`|<`\wN^+<_(A-30)>_(A120)`-`\/-\_(y-1.5,N0)Br^->/\|\/`|dd`\<`/`|w>`|w/\|<`/>_qw_q<_q<_(a54,w+)OH>_q`|w>-N^+`|/\|`/`\<_(A120)>_(y1.5,N0)Br^-

99. 4-DAMP

Брутто-формула: C21H26INO2 CAS# 1952-15-4
Названия
English:
(1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenylacetate;iodide(IUPAC)
;
1,1-dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide
;
4-(2,2-Diphenylacetoxy)-1,1-dimethylpiperidinium iodide(IUPAC)
;
4-DAMP [Wiki]
;
4-DAMP methiodide
;
4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide
;
4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium iodide
;
4-[(diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpiperidinium iodide
;
MFCD00078564
;
Piperidinium, 4-[(2,2-diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (1:1)(CAS)
;
`//`\`||/\\|\<|\\|`//`\`||/>/`|O|\O/`|/\N^+<_(a-90)><_(a-30)><_(x.5,y2,N0)I^->|`/`\
`/`\\`|//\||\</\\/`||`\`//|>|\O`\`/O|\|`/N$pos(CU)^+<_(a-90)><_(a-30)><_(x2,N0)I^->`\`|/

100. Данаворекстон

Брутто-формула: C21H32N2O5S CAS# 2114324-48-8
Названия
Русский:
Данаворекстон
;
English:
1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[(methylsulfonyl)amino]-2-[[(cis-4-phenylcyclohexyl)oxy]methyl]-, methyl ester, (2R,3S)-(CAS)
;
Danavorexton [Wiki]
;
Methyl (2R,3S)-3-[(methylsulfonyl)amino]-2-{[(cis-4-phenylcyclohexyl)oxy]methyl}-1-piperidinecarboxylate(IUPAC)
;
TAK-925
;
`/O`\`|O|`/N`\`/|\<|wNH`/S<_qq4O><_pp4O>`/>/<`|>\w/O_(a60,w-)|\/<`|`\`/>\w||\//`|`\\`/
\N<|`/O/\O|>/`|`\`/<`\wHN`|S<_pp4O><_qq4O>`|>|`/w`\O`/|`/`\<`|/\>`/||`/`\\`|//\
/O\/O`/|N\|`/`\<`/dHN|S<_pp4O><_q4>||O>`|</>`\d`/O_(a60,w-)`/`\`|</\|>`\w`//`\`||/\\|